Jeśli nie wiecie Państwo co można u nas zobaczyć, to polecamy:

 1. Goniądz - małe miasteczko z około 1,5 tys. mieszkańcami, położone nad Biebrzą, na północnym brzegu Wysoczyzny Białostockiej. W dawnych czasach miasteczko graniczne, gdyż na Biebrzy była granica między Mazowszem, a Litwą. W miasteczku warte zobaczenia są: kapliczka św. Floriana z 1864, neobarokowy kościół, pozostałości żydowskiego cmentarza.
 2. Osowiec-Twierdza - tu znajduje się siedziba Biebrzańskiego PN oraz muzeum Twierdzy Osowiec wybudowanej w XIX wieku.
 3. Budy - mała wioska na Carskiej drodze, zatopiona w lesie na skraju bagien. W wiosce spotkanie z Królem Biebrzy
 4. Barwik - ścieżka edukacyjna 2,5 km długa prowadząca przez różne zbiorowiska typowe dla Dolnego Basenu Biebrzy
 5. "Batlionowa łąka" - miejsce na bagnach, na końcu Honczarowskiej Grobli - gdzie dzięki prowadzonemu ręcznemu wykaszaniu łąk przetrwały warunki bytowania tak rzadkich gatunków jak batalion, wodniczka, dubelt, derkacz.
 6. "Długa luka" - kładka turystyczna około 400m długa rzucona w poprzek Bagna Ławki. W pobliżu wieża widokowa.
 7. Burzyn - jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych nad Biebrzą. Piękne widoki wiosennych rozlewisk
 8. Brzostowo - jedno z lepszych miejsc podpatrywania ptactwa wodnego. Spotkanie z szczęśliwymi krowami z Brzostowa
 9. Biały Grąd - przepiękne miejsce, godne polecenia w podpatrywaniu ptaków. Na grobli prowadzącej do Mścich wiosną tokują bataliony.
 10. Góra Strękowa - miejsce podziwiania malowniczych krajobrazów bagien leżących u ujścia Biebrzy do Narwi. W pobliżu stanowisko archeologiczne oraz bunkry odcinka Wizna - polskie Termopile.
 11. Brzeziny Kapickie - wędrówka wzdłuż Kanału Kapickiego, możliwe spotkanie z bobrem lub wydrą. Wielki kompleks brzeziny moczarowej, w której mieszkają łosie, wilki, bocian czarny, puchacz, orlik grubodzioby, dzięcioł białogrzbiety.
 12. Dolistowo - jedna z najstarszych miejscowości biebrzańskich. Dawniej osada osaczników. Za mostem zalewana wiosną droga. Miejsce obserwacji ptactwa.
 13. Grzędy - rezerwat utworzony w 1925 w celu ochrony pierwotnego lasu. Można tu zobaczyć piaszczyste wydmy zatopione w krajobrazie bagien. Przy leśniczówce zagroda pokazowa z wilkami, dzikami, łosiami. W pobliżu żyje stado zachowawcze konika polskiego.
 14. Wilcza Góra - wieża widokowa z piękną panoramą bagien Basenu Środkowego. Murowane miejsce na spotkanie z łosiem. Dostęp od leśniczówki w Grzędach lub z Kopytkowa.
 15. Śluza w Dębowie - ostatnia śluza w biegu Kanału Augustowskiego
 16. Trzyrzeczki - pozostałości z dawnej Puszczy Nowodworskiej. W lesie bunkry linii Mołotowa.
 17. Czerwone Bagno - rezerwat utworzony w 1925 w celu ochrony jedynej naturalnej ostoi łosia. To tu przetrwały wojnę jedyne w Polsce łosie
 18. Jagłowo - ciekawe stare budynki ustawione szczytem do rzeki.
 19. Sztabin - miasteczko, niegdyś ośrodek dóbr hrabiego Karola Brzostowskiego, które przekształcił w Republikę Sztabińską

Nad Biebrzą odbywają się różne imprezy. Warto zaplanować przyjazd, gdy się odbywają.:

 • 1. Wszechnice Biebrzańskie - cykliczne spotkania dla amatorów poznania tematyki Biebrzańskiej
 • 2. Targi wytwórczości i Sztuki Ludowej - odbywają się w weekend majowy przy siedzibie Biebrzańskiego PN.
 • 3. Mistrzostwa Europy w koszeniu bagiennych łąk-impreza odbywa się w pierwszą lub drugą sobotę września.
 • 4. Noc świętojańska w Goniądzu - Dni Biebrzy
 • 5. Dni Goniądza.