Biebrza zawsze należała do wyjątkowo rybnych rzek. Stan rybostanu jest stosunkowo wysoki i wynosi 100-120 kg na hektar. Pod względem gatunkowym Biebrza należy do krainy leszcza, z dominacją szczupaka, lina i miętusa, choć w ostatnich latach wzrasta populacja leszcza. Spowodowane jest to nadmierną eutrofizacją wód. Mimo wszystko połowy dają szansę na złowienie niezłych okazów szczupaka, suma, sandacza, lina czy węgorza.

Łowienie ryb wyłącznie wędką dozwolone jest na podstawie licencji wydawanej przez Biebrzański Park Narodowy, Licencję taką można zamówić także u nas po wcześniejszym zgłoszeniu.

Wyłączone z połowów są wszystkie dopływy Biebrzy oraz odcinek Biebrzy od mostu kolejowego w Osowcu-Twierdza do ujścia Wissy.

Licencje na połów ryb w Biebrzańskim PN

  1. licencja na rok z łodzi i brzegu - 160 zł
  2. licencja na rok z brzegu - 140 zł
  3. licencja na 14 dni z łodzi i brzegu - 70 zł
  4. licencja na 1 dzień z łodzi i brzegu - 15 zł